For og af unge.

Huset er byens ungdomshus. Vi danner ramme om et inkluderende og skabende fællesskab, og vores vision er at skabe de bedste betingelser for byens kulturelle vækstlag. Vi er til for de unge og sammen med dem bidrager vi til den kulturelle og aktivistiske dagsorden i Esbjerg.

Huset er:

  • Et kultur- og aktivitetshus for unge i Esbjerg Kommune.
  • Et sted der rummer alle typer events og aktiviteter.
  • En kreativ legeplads hvor der er plads til at eksperimentere, begå fejl og udfordre normer.
  • Et brugerstyret fællesskab. Det er os, der sammen definerer indholdet og former rammerne.
⸻ Om Huset Esbjerg

Fra slagteri til kulturhus.Historien om Huset.

Huset blev til i 1888 som administrations- og direktørbolig til Esbjerg Andels-Svineslagteri, som var Danmarks kun andet af slagsen.

Da slagteriet flyttede til Darumvej i 1954, blev alt revet ned undtagen kontorbygningen. Bygningen blev derefter hjemsted for Esbjerg Museum indtil 1984 og i perioden 1987–1991 lagde bygningen lokaler til “Café Biografen” med koncertstedet “Det 17’nde Trin” på 1. sal.

Bygningen på Finsensgade 1 er ejet af Esbjerg Kommune, der i 1996 fik overdraget ejendommen af Esbjerg Fonden og Lida og Oskar Nielsens Fond. Som betingelse for overdragelsen, forpligtede kommunen sig til vederlagsfrit at stille huset til rådighed for den selvejende institution “De Studerendes Hus”.

Huset åbnede under navnet “De Studerendes Hus” som samlingssteds og café for byens studerende den 13. september 1996.

I januar 2007 blev den selvejende institution nedlagt, og Huset åbnede igen 1. april 2008 med biblioteket som tovholder og nu omdøbt til “Huset”.

I 2011 overgik driften til Tobakken indtil 1. januar 2021. Grundet rift om ordet “Huset” tilføjede man et Esbjerg til navnet, så stedet nu hed “Huset Esbjerg”.

I efteråret 2021 åbnede “Huset Esbjerg” igen som frivilligt- og brugerdrevet ungekulturhus. Esbjerg Kulturelle Ungdomsfond (KUUF) flyttede i samme ombæring ind i bygningen.

⸻ Vores historie

Tag del i fællesskabet.Vi sætter kulturen fri.

Vil du gerne være en del af et kulturhus, der prøver idéerne af i praksis? Hos Huset Esbjerg bliver du en del af et kulturkollektiv, der udfordrer og opløser rammerne for kulturlivet i Esbjerg.

Vi er en broget flok af eventninjaer, kuratorer, drømmebyggere, kulturelle søfarer og bare folk, der kan lide kultur i alle dets former og farver.

Der er plads til dig om du vil stå bag baren, udvikle og afvikle events eller udfolde dig kreativt på vores sociale medier. Vi holder åbent hus for nye frivillige en gang om måneden. Følg med på Facebook for information om næste møde. Vi glæder os til at se dig!

Facebook
⸻ Bliv frivillig